XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC AN TOÀN

  • Thanh Nguyện Trần
Từ khóa: Mô hình, trường học an toàn, tiến bộ, thân thiện.

Tóm tắt

Xây dựng trường học an toàn nhằm giảm thiểu tình trạng tai nạn, bạo lực học đường đang được sự quan tâm của các quốc gia. Bài viết đề xuất một mô hình trường học an toàn với chính sách giáo dục tiến bộ; nội dung và phương pháp giáo dục nhân bản; con người thân thiện, chủ động, tích cực; cơ sở vật chất hiện đại, an toàn; và nhiều công cụ hỗ trợ khác nhằm đảm bảo cho trường học an toàn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-20