Giới thiệu về Tạp chí

         Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục là đơn vị trực thuộc Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập từ tháng 01 năm 2014. Đến nay, Tạp chí đã khẳng định được vị trí, vai trò hoạt động khoa học và có nhiều đóng góp quan trọng vào các hoạt động của nhà trường.

Tạp chí được Bộ Thông tin - Truyền thông cấp giấy phép xuất bản số 08/GP-BTTTT ngày 30/01/2014, có chỉ số ISSN: 2354 – 0788, được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước tính điểm công trình (0,5 điểm, Quyết định số: 29/QĐ-HĐGSNN ngày 10 tháng 07 năm 2019 phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm 2019). Tạp chí xuất bản ba tháng một kỳ. Trụ sở tòa soạn Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục có chức năng tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục và đào tạo; công bố các hoạt động nghiên cứu khoa học, các kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của cán bộ, giảng viên, học viên, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học trong và ngoài Trường.

THỂ LỆ ĐĂNG BÀI TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC

  1. Bài viết bằng tiếng Việt, chưa từng công bố trên ấn phẩm khác. Bài không đăng xin được phép không hoàn trả lại bản thảo cho tác giả.
  2. Bài viết là kết quả công trình nghiên cứu khoa học của tác giả, có cấu trúc của một bài báo khoa học.
  3. Bài gửi đăng đánh máy vi tính trên một mặt giấy khổ A4 (cỡ chữ 13; lề trên 25mm, lề dưới 20 mm, lề trái 30 mm, lề phải 20 mm; hình ảnh được định dạng jpg, bmp, gif, png, kích thước không quá 7x14 cm; hình và bảng phải đánh số thự tự; phông chữ Times New Roman, khoảng cách dòng single 1.15); bài viết không quá 10 trang; có bản tóm tắt và từ khóa (tiếng Việt và tiếng Anh); bản tóm tắt (không quá 10 dòng) nêu bật nội dung chính và đóng góp mới của bài viết.
  4. Tên riêng người, địa phương, thuật ngữ tiếng nước ngoài để nguyên văn, không phiên âm sang tiếng Việt.

Các đoạn trích dẫn trong bài để dấu ngoặc kép, không in nghiêng.

Các chú thích để ở cuối bài trước mục tài liệu tham khảo, đánh theo số thứ tự [1], [2], [3]. Tài liệu trích dẫn thành TLTK: họ tên tác giả, năm, tên sách, tên bài viết…. Số thứ tự tài liệu tham khảo sắp xếp theo thứ tự a, b, c.

  1. Bài viết cần phải chia thành các tiểu mục được đánh số theo thứ tự: 1,2; 1.1,1.2; 1.1.1, 1.1.2. Tên tiểu mục cần ngắn gọn, không có chấm câu.
  2. Tác giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung bài viết (trích dẫn nguồn, số liệu điều tra, khảo sát, …). Ban biên tập có quyền sửa chữa, rút ngắn bài theo yêu cầu của Tạp chí.
  3. Cuối bài cần ghi rõ họ tên, chức danh khoa học, học vị, tên cơ quan và địa chỉ, điện thoại, email và có chữ ký của tác giả.
  4. Tác giả nộp cho Ban biên tập bài viết dạng word qua email.

Địa chỉ liên hệ, gửi bài:  Ban biên tập Tạp chí Khoa học QLGD

Số 07 – 09 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM.

Điện thoại:  028.39102266, Email: tapchikhqlgd@iemh.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/truongcanboquanlygiaoductapchikhoahocquanlygiaoduc

Hoặc vui lòng liên hệ: TS. Phạm Bích Thuỷ - Tổng biên tập. Điện thoại: 0984976674