10 đột phá khoa học thế giới năm 2020

  • Bắc Lê
Từ khóa: đột phá khoa học thế giới, 10 đột phá

Tóm tắt

2020 đánh dấu một năm với nhiều biến động khó lường của đại dịch COVID-19, tuy vậy nền khoa học thế giới vẫn ghi nhận nhiều thành tựu vượt bậc. Tạp chí Scienticfic American đã bình chọn 10 tiến bộ khoa học có tiềm năng cách mạng hóa ngành công nghiệp, chăm sóc sức khỏe, xã hội và môi trường. Tạp chí xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Downloads

Download data is not yet available.

##submission.authorBiography##

Bắc Lê

Tạp chí KH&CN VN

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-02-18
Chuyên mục
KH&CN NƯỚC NGOÀI