Quản lý chất lượng sản phẩm ngành Công Thương: Góp phần nâng cao uy tín quốc gia

  • Trần Việt Hòa
Từ khóa: Quản lý chất lượng, sản phẩm ngành Công Thương

Tóm tắt

Những năm gần đây hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Bộ Công Thương đã gặt hái được nhiều thành tích rất đáng khích lệ. Đặc biệt, với việc thực hiện thành công Dự án: “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp” trong khuôn khổ Chương trình quốc gia: “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” đã góp phần quan trọng nâng cao vị thế quốc gia trên trên trường quốc tế.

Downloads

Download data is not yet available.

##submission.authorBiography##

Trần Việt Hòa

Vụ trưởng Vụ KH&CN, Bộ Công Thương

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-02-18
Chuyên mục
DIỄN ĐÀN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ