Ứng phó và phục hồi sinh kế của người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển Formosa năm 2016 tại các tỉnh miền Trung Việt Nam

  • Trần Cao Úy
  • Dương Ngọc Phước
  • Nguyễn Thiện Tâm
  • Hoàng Thị Hồng Quế
  • Trương Văn Tuyển
Từ khóa: năng lực chống chịu, tác động sinh kế, ứng phó và phục hồi, sự cố môi trường biển Formosa

Tóm tắt

Bài nghiên cứu đăng trên NCCN số 3(108) 2020

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-06-29
Chuyên mục
CÁC BÀI NGHIÊN CỨU