Quay trở lại chi tiết bài viết Ứng phó và phục hồi sinh kế của người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển Formosa năm 2016 tại các tỉnh miền Trung Việt Nam Tải xuống tải PDF