Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chi Khoa học Kiến trúc – Xây dựng là Tạp chí khoa học của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Tên tiếng Anh: Science Journal of Architecture & Construction

Tạp chí bắt đầu hoạt động xuất bản từ năm 2010. Cho đến nay đã xuất bản được 42 số.

Tạp chí được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí số 184/GP-BTTTT ngày 5 tháng 2 năm 2010 và được Cục thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia cấp mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ số: ISSN 1859 – 350X.

Tạp chí được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp mới Giấy phép hoạt động báo chi in số 651/GP-BTTTT ngày 19 tháng 11 năm 2015.

Tôn chỉ mục đích của Tạp chí là phổ biến và cung cấp thông tin trong lĩnh vực đào tạo kiến trúc – xây dựng và công bố các kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ liên quan tới các ngành đào tạo của Trường.

Phạm vi phát hành: Trong toàn quốc

Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt và Tiếng Anh

Kỳ hạn xuất bản: 01 kỳ/03 tháng.

Tổng biên tập: PGS.TS KTS. Lê Quân

Trụ sở tòa soạn:

  • Địa chỉ: Km 10 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Điện thoại 04.38542521 Fax: 04. 38541616
  • Email: tapchikientruchn@gmail.com Website: hau.edu.vn

TẠP CHÍ HIỆN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH THỬ NGHIỆM