Đội ngũ biên tập

Hội đồng khoa học

PGS.TS. Lê Quân, Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
PGS.TS. Phạm Trọng Thuật, Chủ tịch HĐ Trường, Tổng biên tập - Ủy viên
GS.TS. Kohata Yukihiro, Phó HT trường ĐH Công nghệ Muroran - Ủy viên
GS.TS. Dominique Lafly, Tùy viên khoa học Đại sứ quán Pháp - Ủy viên
GS.TS. Nguyễn Việt Anh, GV cao cấp trường ĐH Xây dựng Hà Nội - Ủy viên
PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng - Ủy viên
TS. Ngô Thị Kim Dung, Phó Hiệu trưởng - Ủy viên
PGS.TS. Lê Anh Dũng, Phó Hiệu trưởng - Ủy viên
PGS.TS. Vũ Hoàng Hiệp, Trưởng phòng Đào tạo - Ủy viên
GS. Eytan Fichman, Giàng viên thỉnh giảng - Ủy viên
TS. Lê Thị Minh Phương, Trưởng phòng KHCN, Phó Tổng biên tập - Ủy viên thường trực

Ban biên tập
TS. Nguyễn Công Giang, GV Khoa Xây dựng – Trưởng Ban
PGS.TS. Phạm Trọng Thuật, Chú tịch HĐ Trường - Thành viên
PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng - Thành viên
TS. Ngô Thị Kim Dung, Phó Hiệu trưởng - Thành viên
PGS.TS. Lê Anh Dũng, Phó Hiệu trưởng - Thành viên
PGS. TS. Vũ Hoàng Hiệp, Trưởng phòng Đào tạo - Thành viên
PGS. TS. Lương Tú Quyên, Phó TK. phụ trách Khoa Quy hoạch - Thành viên
TS. Phan Minh Tuấn, Trưởng phòng Tổng hợp - Thành viên
TS. Vương Hải Long, Trưởng khoa Kiến trúc - Thành viên
TS. Lê Chiến Thắng, Viện trưởng Viện ĐT và Hợp tác Quốc tế - Thành viên
PGS.TS. Khuất Tân Hưng, Trưởng BM - Khoa Kiến trúc - Thành viên
TS. Trần Thị Thúy Vân, Giảng viên Khoa Xây dựng - Thành viên
Ths. Vương Phan Liên Trang, Giảng viên Khoa Quản lý Đô thị - Thành viên
ThS. Trần Thị Thu Thủy, Phó trưởng phòng Khoa học Công nghệ - Thành viên
ThS. Trần Hương Trà, Chuyên viên Phòng Khoa học Công nghệ - Thành viên