CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHÁC

  • Trần Thị Vành Khuyên
Từ khóa: Cải cách hành chính, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Tóm tắt

Ở Việt Nam, cải cách hành chính được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đây là một quá trình đầy khó khăn và thử thách với rất nhiều rào cản. Đã có những địa phương thành công và trở thành hình mẫu cho nhiều địa phương khác học hỏi, vận dụng - tỉnh Đồng Tháp là một ví dụ điển hình. Bài viết này đánh giá kết quả đạt được trong cải cách hành chính của tỉnh Đồng Tháp, phân tích các yếu tố tạo nên thành công của Tỉnh từ đó đúc rút những bài học kinh nghiệm cho các địa phương khác để thực hiện Chương trình Cải cách hành chính đạt mục tiêu mong đợi.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-13
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU