Đội ngũ biên tập

Tổng Biên tập

Phạm Minh Giản, Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng Biên tập

Nguyễn Văn Đệ, Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Ủy viên Hội đồng Biên tập

Ching-Fu Chen, Đại học Nguyên Trí, Đài Loan

Đào Tam, Trường Đại học Vinh, Việt Nam

Đỗ Minh Hùng, Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Huỳnh Mộng Tuyền, Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Lê Đình Trọng, Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Lương Thanh Tân, Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Nguyễn Dương Hoàng, Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Văn Bản, Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Nguyễn Văn Khang, Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Việt Nam

Nguyễn Văn Tuấn, Trường Đại học Đà Lạt, Việt Nam

Phạm Hồng Quang, Đại học Thái Nguyên, Việt Nam