PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG MỨC KẾT HỢP VỚI PHẦN MỀM DESMOS TRONG VIỆC ĐỊNH HƯỚNG LỜI GIẢI CHO BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC

  • Phạm Thị Trân Châu*
  • Võ Đức Thịnh
  • Ngô Thị Kim Yến
  • Trần Thuỵ Hoàng Yến
Từ khóa: Bất đẳng thức, dự đoán điểm rơi, phần mềm Desmos, phương pháp đường mức.

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi sẽ giới thiệu phương pháp đường mức dưới sự hỗ trợ của phần mềm Desmos - công cụ dạy và vẽ đồ thị để phân tích và định hướng tìm lời giải sơ cấp cho bài toán bất đẳng thức ở phổ thông. Bên cạnh đó chúng tôi cũng đưa ra một số nhận định để cho thấy việc sử dụng phần mềm Desmos trong việc dự đoán điểm rơi của bài toán bất đẳng thức lợi thế hơn một số phương pháp dự đoán điểm rơi trước đó. Hơn nữa, thông qua việc mô tả nghiệm bài toán tối ưu qua các hình ảnh trực quan, người dùng sẽ có thể cảm nhận tốt hơn về mối liên hệ giữa nghiệm tối ưu của bài toán với các nghiệm khả thi khác, từ đó có những hiểu biết sâu sắc hơn về bài toán tối ưu nói chung cũng như bài toán bất đẳng thức nói riêng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-13
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU