MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC DINH DƯỠNG CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI TUỔI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở TRƯỜNG MẦM NON

  • Nguyễn Thị Hương
Từ khóa: Dinh dưỡng; Hoạt động trải nghiệm; trẻ 5-6 tuổi; trường mầm non, sự phát triển

Tóm tắt

Dinh dưỡng có vai trò rất quan trọng quyết định sự phát triển của
con người, với trẻ mầm non dinh dưỡng là tiền đề quyết định đến sự phát triển
toàn diện của trẻ. Hiện nay, sự quan tâm dinh dưỡng và sức khỏe của trẻ em
đang ngày càng trở thành ưu tiên hàng đầu trong xã hội. Một trong những giải
pháp để nâng cao chất lượng giáo dục về dinh dưỡng cho trẻ là thông qua hoạt
động trải nghiệm - một cách học thông qua thực hành, qua đó chủ thể có thể học
hỏi, tìm tòi, sáng tạo, tiếp thu, tích lũy được những kinh nghiệm cho bản thân
và hoàn thiện các kĩ năng trong cuộc sống. Việc giáo dục về dinh dưỡng qua các
hoạt động trải nghiệm không chỉ giúp trẻ hiểu sâu sắc về tầm quan trọng của
dinh dưỡng đối với sự phát triển cơ thể, mà còn giúp chúng nhận biết rõ ràng về
ý nghĩa của việc duy trì một chế độ dinh dưỡng đầy đủ chất, từ đó thúc đẩy quá
trình phát triển toàn diện của cơ thể

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-03-03