Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chí khoa học Trường Đại học Hải Phòng là tạp chí học thuật có sứ mệnh công bố, giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học nguyên tác trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng của các cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên, các nhà khoa học trong và ngoài Trường Đại học Hải Phòng.

Website : http://tckh.dhhp.vn

Địa chỉ tòa soạn: 171 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng

E-mail: tapchikhoahoc@dhhp.edu.vn