THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP - LỚP 10

  • Trần Thị Thúy Liễu
  • Bùi Thị Cẩm Vân
  • Võ Thị Hiếu
Từ khóa: môn học, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, chương trình…

Tóm tắt

Năm học 2022 - 2023 là năm học đầu tiên thực hiện Chương trình
GDPT 2018 đối với lớp 10 bậc trung học phổ thông (THPT). Trong đó, môn
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là một môn học mới với không ít khó khăn
khi triển khai dạy và học. Vì vậy, trong bài báo này, trên cơ sở định hướng môn
học trong Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, chúng tôi cố gắng
đưa ra một thiết kế chương trình dạy học môn Hoạt động trải nghiệm, hướng
nghiệp Lớp 10 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống với mong muốn giúp
học sinh rèn luyện kỹ năng sống, tính sáng tạo trong học tập và sinh hoạt, phát
triển năng lực định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực bản thân.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-03-03