THẦN THOẠI VIỆT NAM TỪ GÓC ĐỘ PHÊ BÌNH SINH THÁI

  • Hoàng Thị Hồng Thắm
Từ khóa: Môi trường sống, Phê bình sinh thái, Thần thoại Việt Nam

Tóm tắt

Hiện nay, môi trường sống đang biến đổi theo chiều hướng tiêu cực với
những hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng bất thường, hạn hán kéo dài, lũ
lụt thường xuyên… Đó chính là sự đáp trả của thiên nhiên đối với chúng ta khi đã
tác động, xâm phạm quá thô bạo vào môi trường sinh thái. Sự giận dữ, cuồng nộ của
tự nhiên đã khiến nhân loại bừng tỉnh và buộc phải hành động trước khi quá muộn.
Ra đời từ thập kỉ 70 của thế kỉ XX nhưng phải đến 20 năm sau, phê bình sinh thái
mới thực sự nhập cuộc cùng văn học để thực hiện sứ mệnh cảnh tỉnh và thức tỉnh
nhân loại trong mối quan hệ với tự nhiên. Bài viết là cái nhìn tổng quan về thần thoại
từ góc độ phê bình sinh thái với các phương diện cơ bản: tự nhiên - cội nguồn của
nhân loại, tự nhiên - nguồn sinh dưỡng của loài người và tự nhiên - mối hiểm hoạ và
khát vọng chinh phục của người xưa.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-03-03