VÀI NÉT VỀ CHÂN DUNG TRẦN TẾ XƯƠNG TRONG THƠ TỰ TRÀO

  • Nguyễn Thị Phương Thảo
Từ khóa: Tự trào, thơ tự trào, Trần Tế Xương, chân dung tự họa.

Tóm tắt

Trần Tế Xương là đại biểu xuất sắc của dòng thơ trào phúng trong văn
học Việt Nam. Tiếng cười trong thơ Trần Tế Xương vừa dí dỏm, hồn nhiên, vừa xót
xa, bất lực, mang dấu ấn thời đại. Đặc biệt là tiếng cười chính bản thân mình. Thơ tự
trào Tú Xương đã dựng lên bức chân dung tự họa thể hiện nét tính cách tài hoa,
ngông nghênh mà bất lực đau đớn trước thời cuộc của nhà thơ. Đó là tiếng cười tự
giải thoát bản thân, phủ nhận xã hội đương thời mang tâm sự chung của lớp nhà nho
cuối mùa.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-13