VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG CỦA SINH VIÊN KHOA DU LỊCH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

  • Nguyễn Thúy An
  • Nguyễn Thị Tâm
Từ khóa: văn hóa học đường; Khoa Du lịch, Đại học Hải Phòng

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng văn hóa học đường của
sinh viên khoa Du lịch trường Đại học Hải Phòng. Từ đó đề xuất một số giải pháp xây
dựng văn hóa học đường trong khoa chuyên ngành nhằm tạo môi trường học tập, rèn
nghề chất lượng cao trong Nhà trường.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-12-26