KIỂU NHÂN VẬT CÔ ĐƠN TRONG TRUYỆN NGẮN PHAN THỊ VÀNG ANH

  • Nguyễn Thị Thúy Nga
Từ khóa: Phan Thị Vàng Anh; truyện ngắn; nhân vật cô đơn; tâm thế bất hòa; sự vênh lệch thế hệ, bi kịch.

Tóm tắt

Nhân vật cô đơn là kiểu nhân vật xuất hiện với tần số dày đặc trong truyện
ngắn Phan Thị Vàng Anh. Trong sáng tác của nữ nhà văn, đặc điểm của kiểu nhân vật
này được tác giả khám phá qua tâm thế bất hòa và cảm giác xa lạ với môi trường, hoàn
cảnh; qua sự vênh lệch thế hệ trong quan điểm và cách cảm thụ đời sống; đặc biệt là qua
những bi kịch lầm lạc, đổ vỡ của người phụ nữ trong tình yêu.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-12-26