Thông tin cho tác giả

Nếu bạn quan tâm đến việc gửi bài cho tạp chí, vui lòng xem lại trang Giới thiệu tạp chí để nắm được các quy định về chuyên mục của tạp chí cũng như Hướng dẫn cho tác giả. Các tác giả cần đăng ký với tạp chí trước khi gửi bài hoặc, nếu đã đăng ký, bạn chỉ cần Đăng nhập và tiến hành quy trình năm bước.