Giới thiệu về Tạp chí

LIÊN LẠC:
Cơ quan chủ quản:
Tạp chí của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ tòa soạn:
217 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại:
(+84-8) 3855 8411
Fax:
(+84-8) 3855 2304
E-mail:
medpharmres@ump.edu.vn

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập: GS. TS. BS. Nguyễn Sào Trung
E-mail:
trung.ns@umc.edu.vn

Phó Tổng biên tập: PGS. TS. BS. Trần Diệp Tuấn
E-mail:
dieptuan@ump.edu.vn

Phó Tổng biên tập: PGS. TS. Nguyễn Tiến Huy
E-mail:
tienhuy@nagasaki-u.ac.jp

Biên tập viên ThS. DS. Trương Văn Đạt
E-mail:
dattv@ump.edu.vn