Giới thiệu về Tạp chí

Tên Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Cơ quan chủ quản:  Trường Đại học Bình Dương
Địa chỉ tòa soạn: 504 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Tp. Bình Dương
Điện thoại: 02743822058
E-mail: tapchikhcn@bdu.edu.vn
Website: jst.bdu.edu.vn