Quay trở lại chi tiết bài viết Tìm hiểu kỹ thuật đảo ngược thời gian và phân tích dung lượng kênh trong hệ thống MIMO-UWB Tải xuống tải PDF