Quay trở lại chi tiết bài viết Thực nghiệm sấy hành lá trên máy sấy khay bằng năng lượng mặt trời Tải xuống tải PDF