Thực nghiệm sấy hành lá trên máy sấy khay bằng năng lượng mặt trời

  • Bùi Trung Thành
  • Trần Tiến Dũng

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả thực nghiệm sấy hành lá bằng năng lượng mặt trời (NLMT) trên mô hình máy sấy khay có năng suất 1kg/mẻ, được cấp nhiệt cho quá trình sấy từ bộ hấp thu NLMT. Thực nghiệm được thực hiện cấ p tác nhân sấy (TNS) ở 3 chế độ vận tốc: 0,5m/s, 0,8m/s và 1,1m/s, trong khi nhiệt độ tác nhân sấy được duy trì ổn định ở mức 39+-1oC. Kết quả thực nghiệm cho kết quả: sấy hành lá có độ ẩm nguyên liệu 92% ở vận tốc tác nhân hợp lý là 0,8m/s, trong khoảng thời gian sấy 6,5h đạt độ ẩm sản phẩm 11,1%,tiêu hao điện năng riênglà 2,42kWh/kg ẩm.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-22