NHU CẦU CHĂM SÓC CỦA NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG CẲNG CHÂN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2021

  • Nguyễn Thị Thùy Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
Từ khóa: Nhu cầu, kết hợp xương cẳng chân, sau phẫu thuật

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định nhu cầu chăm sóc của người bệnh và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến nhu cầu chăm sóc y tế của người bệnh sau phẫu thuật kết hợp xương cẳng chân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, năm 2021. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu gồm 59 người bệnh trên 18 tuổi sau phẫu thuật kết hợp xương cẳng chân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Kết quả:Người bệnh có nhu cầu chăm sóc về y tế chiếm 77,9% và chăm sóc về xã hội là 76,3%, nhu cầu tinh thần là 37,2% và chăm sóc về thể chất là 40,6%. Kết luận: Sau phẫu thuật kết hợp xương cẳng chân người bệnh chủ yếu có nhu cầu chăm sóc về y tế và chăm sóc về mặt xã hội. Nhóm tuổi, tôn giáo và diện chi trả bảo hiểm có mối liên quan với nhu cầu chăm sóc y tế.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-09