TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH RỐI LOẠN LIPID MÁU TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108

  • Lê Thanh Hà, Ngô Thị Phượng, Nguyễn Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Thảo, Đồng Thị Thúy Điều, Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Thị Hồng Phúc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Từ khóa: Tình trạng dinh dưỡng, rối loạn lipid máu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và tìm hiểu một số yếu tố liên quan ở người bệnh rối loạn lipid máu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành với cỡ mẫu 185 người bệnh rối loạn lipid máu từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022. Kết quả: Trong tổng số 185 người bệnh rối loạn lipid máu, tỷ lệ suy dinh dưỡng theo BMI chiếm 13,6%, BMI bình thường là 48,1%, thừa cân – béo phì chiếm tỷ lệ 38,3%. Có mối liên quan giữa tuổi, giới và hút thuốc lá. Người bệnh trên 50 tuổi có nguy cơ thừa cân – béo phì cao gấp 2,1 lần so với những người dưới 50 tuổi. Người bệnh hút thuốc lá có nguy cơ cao gấp 2,6 lần so với những người không hút thuốc. Kết luận: Người bệnh rối loạn lipid máu tỷ lệ thừa cân béo phì cao. Có mối liên quan giữa tuổi, hút thuốc lá ở những người bệnh thừa cân – béo phì.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-07