CĂNG THẲNG CỦA ĐIỀU DƯỠNG THAM GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID- 19 TẠI BỆNH VIỆN NHI VÀ BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG NĂM 2022

  • Hồ Thị Thu Hằng, Vũ Văn Đẩu Trường Đại học Yersin Đà Lạt
Từ khóa: Căng thẳng, điều dưỡng, Covid-19

Tóm tắt

Mục tiêu: mô tả mức độ căng thẳng của điều dưỡng tại Bệnh viện Nhi và Bệnh viện II Lâm Đồng đã trực tiếp tham gia phòng chống dịch Covid-19 năm 2022. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 415 điều dưỡng tại Bệnh viện Nhi và Bệnh viện II Lâm Đồng đã trực tiếp tham gia phòng chống dịch Covid-19. Số liệu được thu thập bằng phiếu tự điền được đánh giá thông qua bộ công cụ DASS-21 từ tháng 1/2022 đến tháng 9/2022. Kết quả: Tỷ lệ điều dưỡng bị căng thẳng mức độ nhẹ là 42,3%, mức độ vừa 28,9% và nặng 6,2%. Phân bố mức độ căng thẳng nhẹ thường gặp ở đối tượng nữ điều dưỡng, độ tuổi dưới 35, thu nhập bình quân dưới 10 triệu, môi trường làm việc: tiếp xúc với thái độ không tốt của bệnh nhân/người nhà người bệnh , tiếp xúc với người bệnh có triệu chứng giống Covid-19. Kết luận: Nhân viên y tế đang phải đối mặt với những căng thẳng, gánh nặng và thách thức sức khoẻ tâm thần trong đại dịch COVID-19. Điều này đặc biệt rõ ràng đối với những người làm công tác điều trị trực tiếp, ở những nơi không đảm bảo đủ cơ sở vật chất và nguồn lực hạn chế. Các nhà lãnh đạo bệnh viện cần có biện pháp hỗ trợ; xây dựng cơ chế lương, phúc lợi, môi trường làm việc văn minh chuyên nghiệp tốt hơn. Người điều dưỡng cũng cần hiểu được những yếu tố có thể ảnh hưởng đến tâm lý và gây stress cho mình để có kế hoạch ứng phó

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-05-15