MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦANGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ VỀ CHĂM SÓC DINH DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NGHỆ AN NĂM 2021

  • Phạm Văn Sơn Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
Từ khóa: Sự hài lòng, người bệnh nội trú, chăm sóc dinh dưỡng

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh nội trú về chăm sóc dinh dưỡng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 326 người bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An từ tháng 3/2021 đến 6/2021. Đối tượng nghiên cứu được phỏng vấn bằng bộ công cụ đánh giá sự hài lòng của người bệnh về chăm sóc dinh dưỡng. Kết quả: Tuổi, giới tính, thời gian nằm viện, dân tộc không có mối liên quan với sự hài lòng của đối tượng nghiên cứu với p > 0,05. Chăm sóc dinh dưỡng có mối liên quan với sự hài lòng của đối tượng nghiên cứu với p < 0,05. Kết luận: Bệnh viện cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và mở các khoá đào tạo ngắn hạn cho nhân viên y tế về chăm sóc dinh dưỡng người bệnh.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-18