Thực trạng kiến thức dự phòng đột quỵ não của người bệnh đái tháo đường type II điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế Thành phố Nam Định năm 2022

  • Xaysanith Manichanh, Trương Tuấn Anh, Hồ Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Nguyệt, Vũ Thị Hương Nhài Trường Cao Đẳng Y Tế Tỉnh Oudomxay - Nước Cộng hòa DCND Lào
Từ khóa: Kiến thức, dự phòng, đột quỵ não, đái tháo đường type II

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức dự phòng đột quỵ não của người bệnh đái tháo đường type II điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế Thành phố Nam Định năm 2022. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Thu thập số liệu bằng phỏng vấn trực tiếp 327 người bệnh đái tháo đường type II đến khám và điều trị ngoại trú tại Trung tâm y tế Thành phố Nam Định từ tháng 03 - 05/2022, thông qua bộ câu hỏi đánh giá kiến thức dự phòng đột quỵ não. Kết quả: Kiến thức chung về dự phòng đột quỵ não: 59,0% người bệnh có kiến thức mức độ đạt, 41,0% không đạt. Điểm kiến thức trung bình là 19,71 ± 4,554; thấp nhất là 4 điểm và cao nhất là 33 điểm trên tổng số 38 điểm. Trong đó, tỷ lệ người bệnh có kiến thức đạt về bệnh đột quỵ não là 53,8%; về các yếu tố nguy cơ gây bệnh đột quỵ não là 51,1% và kiến thức về thực hành dự phòng đột quỵ não là 62,4%. Kết luận: Tỷ lệ người bệnh đái tháo đường type II có kiến thức chung về dự phòng đột quỵ não ở mức đạt chưa cao (59,0%)

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-12-05