Thay đổi kiến thức dự phòng sỏi thận tái phát ở người bệnh phẫu thuật sỏi thận sau giáo dục sức khoẻ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định

  • Nguyễn Thị Lệ Thuỷ Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
Từ khóa: Kiến thức, phòng tái phát, sỏi thận

Tóm tắt

Mục tiêu: Thay đổi kiến thức dự phòng sỏi tái phát ở người bệnh sau phẫu thuật sỏi thận tại khoa Ngoại thận –Tiết niệu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp trên 102 người bệnh phẫu thuật sỏi thận tại khoa Ngoại thận –Tiết niệu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Kết quả: Điểm trung bình kiến thức về chế độ ăn, uống phòng sỏi thận tái phát trước can thiệp là 2,47 ± 1,38, sau can thiệp là 5,74 ± 1,58. Điểm trung bình kiến thức về chế độ vệ sinh và tập luyện thể dục, về thuốc phòng, lao động và tái khám trước can thiệp là 3,09 ± 1,15, sau can thiệp là 5,44 ± 0,83. Điểm trung bình kiến thức về phòng sỏi tái phát ở người bệnh trước can thiệp là 8,54 ± 3,15 (trên tổng số 20 điểm), sau can thiệp là 16,85 ± 3,32.

Kết luận: Kết quả nghiên cứu cho thấy kiến thức phòng bệnh của người bệnh trước can thiệp còn nhiều hạn chế, Sau giáo dục sức khỏe kiến thức về phòng bệnh tái phát của người bệnh có sự thay đổi rõ rệt

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-19