Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về công tác chăm sóc của Điều dưỡng tại Khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang năm 2020

  • Hồ Phương Thúy, Bàn Văn Hoàng, Nguyễn Ngọc Anh, Hà Xuân Kiên
Từ khóa: Sự hài lòng của người bệnh, công tác chăm sóc của Điều dưỡng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về chất lượng chăm sóc của Điều dưỡng tại Khoa Khám bệnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang năm 2020. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang được thực hiện trên 200 người bệnh đến khám tại Khoa Khám bệnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang từ tháng 7/2020 đến tháng 9/2020. Sử dụng mẫu phiếu khảo sát sự hài lòng của người bệnh dựa theo hướng dẫn số 3869/QĐ-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế. Kết quả: Tỷ lệ người bệnh hài lòng về công tác chăm sóc người bệnh của Điều dưỡng là rất cao, dao động từ 95% - 100%. Tuy nhiên, vẫn còn một số người bệnh chưa hài lòng ở các tiêu chí: Đảm bảo sự riêng tư khi nằm viện như thay quần áo, khám bệnh, đi vệ sinh tại giường..., có rèm che, vách ngăn hoặc nằm riêng chiếm 5,0%; Điều dưỡng tư vấn chế độ ăn, vận động, theo dõi và phòng biến chứng chiếm 5,0% và Điều dưỡng thực hiện thuốc đúng giờ chiếm 8,0%. Kết luận: Cần thường xuyên giáo dục y đức, nâng cao giao tiếp, kỹ năng chăm sóc, tư vấn giáo dục sức khỏe cho Điều dưỡng, cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất, hạ tầng và phương tiện phục vụ người bệnh.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-30