Nghiên cứu nguy cơ viêm tĩnh mạch sau đặt catheter tĩnh mạch ngoại vi tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức

  • Chu Văn Long, Đông Văn Hệ
Từ khóa: Viêm tĩnh mạch, catheter tĩnh mạch ngoại vi, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Tóm tắt

Mục tiêu: Nhằm mục đích cung cấp thêm thông tin về thực trạng nguy cơ viêm tĩnh mạch sau đặt PVC để thực hiện các cải tiến, nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh tại bệnh viện, chúng tôi thực hiện nghiên cứu với mục tiêu xác định mức độ nguy cơ và yếu tố liên quan đến viêm tĩnh mạch sau đặt catheter tĩnh mạch ngoại vi trên người bệnh điều trịtạibệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Đối tượng vàphương pháp nghiên cứu: Theo dõi dọc, viêm tĩnh mạch được chẩn đoán và phân độ theo thang điểm VIP. Phân tích sống còn (Survival Analysis) được sử dụng để phân tích số liệu. Kết quả: Nguy cơ viêm tĩnh mạch sau đặt catheter tĩnh mạch ngoại vi là cao hơn khuyến cáo của INS, thời gian PVC sống sót không viêm tĩnh mạch độ 2 (VIP2) trung bình là 3,9 ± 0,1 ngày (95% CI: 3,7 –4,1); phần lớn các PVC không có xuất hiện viêm tĩnh mạch trong 3 ngày đầu, trung bình thời gian để 75% PVC sống sót không có VIP 2 là 3,00± 0,154 ngày. Yếu tố nguy cơ độc lập liên quan đến VIP 2 là kích cỡ PVC, vịtrí đặt PVC, thời gian lưu chạc ba kết nối và việc sử dụng KCl. Kết luận: Bệnh viện nên có các chính sách cải tiến liên quan đến viêm tĩnh mạch do PVC để nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh. Bệnh viện cần ban hành các quy định, hướng dẫn sử dụng PVC một cách tối ưu, phù hợp với bối cảnh và nguồn lực của bệnh viện. Ngoài ra, việc công bố và đo lường mức độnguy cơ viêm tĩnh mạch cũng là một chỉ số để đánh giá chất lượng bệnh viện. 
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-15