Đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh nội soi đại tràng không gây mê có can thiệp điều dưỡng tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2019

  • Phạm Thị Nga
Từ khóa: Hài lòng, nội soi đại tràng không gây mê, Bệnh viện Đại học Y Dược Thái Bình

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá mức độhài lòng và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến mức độ hài lòng của người bệnh nội soi đại tràng không gây mê có can thiệp điều dưỡng tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thái Bình năm 2019. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích trên 150 người bệnh nội soi đại tràng không gây mê. Can thiệp điều dưỡng như phát tờ rơi, tư vấn chế độ ăn, giải thích tầm quan trọng và các cảm giác trong quá trình nội soi, hướng dẫn chi tiết những điểm chú ý của thủ thuật. Người bệnh được nghe nhạc không lời trong quá trình làm. Sử dụng thang đo GHAA-9 để đánh giá mức độ hài lòng. Kết quả: Mức độ hài lòng của người bệnh nội soi đại tràng về thái độ của bác sỹnội soi là 96,7%; hài lòng với thái độ của điều dưỡng là 100%. Người bệnh hài lòng về thời gian hẹn soi là 84,75%; về thời gian chờ để được soi là 80%. Người bệnh hài lòng về kỹ năng thực hiện thủ thuật của bác sỹnội soi là 93,3%; Về vấn đề được cung cấp thông tin có tỷ lệ người bệnh hài lòng là 76%, được giải thích về các thông tin là 75,3%. Tuy nhiên, chỉ có 24,7% người bệnh hài lòng về phòng chờ, phòng nội soi và nhà vệ sinh, còn lại 63,3% người bệnh đánh giá bình thường và 12% người bệnh tỏ ra không hài lòng. Có mối liên quan giữa mức độ sạch đại tràng với mức độ đau, mức độ đau với mức độ hài lòng. Kết luận: Mức độ hài lòng của người bệnh tương đối cao (82,7%). Có mối liên quan giữa mức độ đau với mức độ hài lòng của người bệnh. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-15