Thực trạng tuân thủ điều trị thuốc kháng Vitamin K trong dự phòng tắc mạch ở bệnh nhân rung nhĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

  • Phan Kim Hương, Trần Song Giang, Vũ Dũng, Lê Đăng Giang
Từ khóa: Kháng Vitamin K, rung nhĩ, tuân thủ điều trị

Tóm tắt

Mục tiêu: (1) Mô tả thực trạng tuân thủ điều trị thuốc kháng vitamin K ở bệnh nhân rung nhĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2020. (2) Xác định một số yếu tố liên quan đến sự tuân thủ điều trị của người bệnh. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích được thực hiện với 211 người bệnh rung nhĩ được chỉ định dùng thuốc kháng vitamin K, đang quản lý ngoại trú tại Phòng khám Tim mạch – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh từ 01/10/2019 đến 31/3/2020. Kết quả: Tỉ lệ người bệnh có kiến thức chung về bệnh và điều trị thuốc chống đông ở mức trung bình và mức tốt lần lượt là 44,6% và 46,4%.Tỷ lệ người bệnh đạt tuân thủ điều trị chung là 38,4%. Trong đó tỷ lệ tuân thủ điều trị thuốc chống đông 72,5%, tuân thủ chế độ ăn 51,2% và tuân thủ chế độ hạn chế rượu bia 91,5%. Một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị thuốc chống đông: dân tộc, nhóm chỉ số INR. Kiến thức về bệnh và điều trị. Hướng dẫn chế độ uống thuốc, theo dõi biến chứng. Hướng dẫn chế độ khám bệnh định kỳ. Giải thích nhắc nhở chế độ tuân thủ điều trị cũng như giải thích về bệnh và yếu tố nguy cơ. Kết luận: Thực trạng tuân thủ điều trị thuốc kháng vitamin K của người bệnh trong nghiên cứu khá thấp 38,4%. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ tuân thủ của người bệnh bao gồm: kiến thức, dân tộc, chỉ số INR cũng như sự hướng dẫn của nhân viên y tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự cần thiết phải tăng cường tư vấn, hướng dẫn tuân thủ sử dụng thuốc kháng vitamin K cho người bệnh.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-31