Thực trạng kiến thức về phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ của Điều dưỡng viên tại các Khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020

  • Vũ Ngọc Anh, Phạm Thi Thu Hương, Nguyễn Thị Thùy Dương, Đỗ Thị Tuyết Mai, Vũ Thị Én, Bùi Chí Anh Minh
Từ khóa: Kiến thức, nhiễm khuẩn vết mổ, điều dưỡng

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức về phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ của điều dưỡng viên tại các khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang trên 52 điều dưỡng viên tại 4 khoa ngoại của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020. Kết quả: Tỷ lệ điều dưỡng viên có điểm kiến thức về phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ đạt là 71,2%, số còn lại là 28,8% có kiến thức không đạt. Điểm trung bình kiến thức là 78,70 ± 1,17, có điểm kiến thức thấp nhất là 55,56 và cao nhất là 96,30. Trong đó, điều dưỡng viên tại các khoa Ngoại biết được mục đích của việc tắm cho người bệnh trước khi phẫu thuật là 86,5%, điều dưỡng viên biết được phương pháp loại bỏ lông/tóc tại vị trí rạch da là 59,6%. Kiến thức đúng của điều dưỡng viên về mục đích của rửa tay ngoại khoa và thời điểm thích hợp nhất để dùng kháng sinh dự phòng là 100% và 69,2%.Tỷ lệ điều dưỡng viên trả lời đúng về dung dịch sát khuẩn da trước phẫu thuật có hiệu quả nhất là 44,2%. Tỷ lệ điều dưỡng viên trả lời đúng về biểu hiện cho thấy không xảy ra tình trạng nhiễm khuẩn vết mổ là 100% và chỉ có 19,2% điều dưỡng viên trả lời đúng về giám sát có phản hồi giảm nguy cơ nhiễm khuẩn vết mổ. Kết luận: Kiến thức về phòng ngừa NKVM của điều dưỡng viên là khá cao. Có đến 71,2% điều dưỡng viên có điểm kiến thức ở mức độ đạt, điểm kiến thức ở mức độ không đạt chỉ có 28,8% ĐDV. Điểm trung bình kiến thức là 78,70 ± 1,17 dao động từ 55,56 - 96,30. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-31