Thực trạng dinh dưỡng của người bệnh ung thư đầu mặt cổ tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An năm 2020

  • Phạm Khánh Huyền, Trần Văn Long, Nguyễn Thị Lý, Đinh Thị Thu Huyền, Trần Thị Hải Lý
Từ khóa: Ung thư, ung thư đầu cổ mặt, dinh dưỡng

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng dinh dưỡng của người bệnh ung thư Đầu - Mặt - Cổtại Bệnh viên Ung Bướu Nghệ An năm 2020. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang 100 người bệnh ung thư Đầu - Mặt - Cổđang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2020. Sử dụng phương pháp phỏng vấn bảng câu hỏi để thu thập thông tin cá nhân và bộ công cụ PG-SGA để đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người bệnh. Kết quả: Có 17% người bệnh có tình trạng dinh dưỡng PG-SGA, 54% người bệnh tình trạng dinh dưỡng PG-SGA B, 29% người bệnh tình trạng dinh dưỡng PG-SGA C. Kết luận: Phần đa người bệnh có tình trạng suy dinh dưỡng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-31