Nâng cao kiến thức và thực hành về phòng bệnh còi xương cho các bà mẹ có con từ 0-5 tháng tuổi tại thành phố Nam Định

  • Hoàng Thị Vân Lan, Đỗ Thị Thu Hiền, Hoàng Thị Thu Hà, Trần Đình Hiệp, Phạm Văn Tỉnh
Từ khóa: Kiến thức, thực hành phòng bệnh còi xương

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của can thiệp giáo dục sức khỏe để nâng cao kiến thức và thực hành về phòng bệnh còi xương cho các bà mẹ có con từ 0-5 tháng tuổi tại Thành phố Nam Định. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Can thiệp giáo dục một nhóm có so sánh trước sau cho 85 bà mẹ có con từ 0-5 tháng tuổi đến tiêm phòng tại Phường Trần Tế Xương, Phường Hạ Long, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định từ tháng 12/2019 đến tháng 3/2020. Tư vấn trực tiếp, nhóm nhỏ từ 1-3 bà mẹ, nội dung tư vấn dựa trên Tài liệu chăm sóc sức khỏe trẻ em của Viện Dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe trẻ em, Đại học Điều dưỡng Nam Định. Kết quả: Ngay sau can thiệp 100% các bà mẹ đã có kiến thức tốt hơn về tất cả các nội dung kiến thức dự phòng còi xương cũng như thực hành tắm nắng cho trẻ. Kết quả này vẫn được duy trì tốt sau can thiệp 2 tháng. Điểm kiến thức của bà mẹ trước giáo dục sức khỏe dao động từ 9-36 điểm, sau can thiệp đã tăng lên 12-41 và sau 2 tháng là 22-41. Điểm thực hành tắm nắng cho trẻ của bà mẹ trước can thiệp đạt từ 0-6 điểm, sau can thiệp 2 tháng là 2-6 điểm. Kết luận: Kiến thức của bà mẹ về phòng bệnh còi xương cho trẻ của bà mẹ tại cộng động còn thiếu hụt, thực hành của bà mẹ về tắm nắng cho trẻ chưa tốt nhưng đã được cải thiện rõ rệt sau can thiệp giáo dục sức khỏe và vẫn được duy trì tốt sau 2 tháng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-31