Kiến thức thực hành đúng về tư thế, vận động trước và sau can thiệp của người bệnh sau phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định

  • Vũ Mạnh Độ, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thùy, Đỗ Thu Tình, Phạm Thị Hoàng Yến
Từ khóa: Thoát vị đĩa đệm, tư thế vận động, vận động sau phẫu thuật, tư thế vận động sau phẫu thuật

Tóm tắt

Mục tiêu: Thay đổi kiến thức, thực hành nhằm cải thiện và duy trì tư thế, vận động đúng của người bệnh sau phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Giáo dục sức khỏe trực tiếp, đánh giá trước và sau can thiệp không có nhóm chứng. Kết quả: Kiến thức đeo nẹp đúng khi thay đổi tư thế, tập vận động trước can thiệp(3,3%) sau tăng 76,7%. Tư thế lưng đúng 6,7% sau can thiệp tăng lên 80%. Tư thế vận động đúng khi đứng và đi lại trước can thiệp (16,7%) sau tăng (70%). Tư thế vận động đúng khi mang vật nặng trước can thiệp 10% sau tăng lên 76,7%. Tư thế lưng đúng thẳng và cân đối khi mang vật nặng trước can thiệp 40% sau tăng là 80%. Thực hành tư thế, vận động đúng ngày đầu sau phẫu thuật nằm thẳng trên ván cứng có đệm mỏng trước can thiệp 13,3% sau đạt 80%. Sau 3h vận động gấp duỗi chi đúng trước can thiệp 23,3% sau đạt 83,3%. Tư thế vận động ngày thứ 4 đúng trước can thiệp 16,7% sau tăng lên 86,7%.Tư thế ngồi xổm đúng trước can thiệp đạt 30% sau đạt 90,0%. Tư thế cột sống đúng khi mang vác vật nặng trước can thiệp 20% sau can thiệp đạt 93,3%. Kết luận: Kiến thức thực hành đúng về tư thế, vận động của người bệnh sau phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng có sự cải thiện đáng kể sau can thiệp. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-06-29