Kiến thức dự phòng và xử trí phản vệ của sinh viên Đại học chính quy Khóa 10 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

  • Vũ Thị Là, Đàm Thuỳ Dương, Nguyễn Mạnh Dũng, Hoàng Thị Minh Thái, Võ Thị Thu Hương
Từ khóa: Kiến thức, dự phòng, xử trí,, phản vệ, sinh viên

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kiến thức dự phòng và xử trí phản vệ của sinh viên (SV) Đại học chính quy K10 Trường Đại học điều dưỡng Nam Định. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 110 SV Đại học điều dưỡng chính quy K10. Số liệu được thu thập bằng phương pháp tự điền vào bộ câu hỏi thiết kế sẵn. Kết quả: trên 90% SV có kiến thức về khái niệm, nguyên nhân và triệu chứng của phản vệ; cách khai thác tiền sử dị ứng và các trường hợp phải thử test; thành phần hộp chống sốc; nguyên tắc cấp cứu phản vệ mức độ nặng và nguy kịch; đường dùng adrenalin thích hợp. Tuy nhiên chỉ có khoảng 65% SV biết mức độ phản vệ; cách đọc kết quả khi thử test; cách xử trí cấp cứu phản vệ mức độ nhẹ; cách pha loãng adrenalin trong tiêm, truyền tĩnh mạch. Kết luận: kiến thức về phòng và xử trí phản vệ của SV khá tốt tuy nhiên vẫn còn những thiếu hụt kiến thức đặc biệt ở các nội dung mới được cập nhật theo thông tư 51/2017 TT-BYT, nghiên cứu đưa ra khuyến nghị cần có các tình huống mô phỏng cũng như tăng cường cập nhật các kiến thức mới liên quan đến phản vệ cho SV trong quá trình học tập tại trường và đi lâm sàng, nâng cao khả năng tự học tự nghiên cứu của người học.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-07-22