Một số yếu tố liên quan đến tình trạng mệt mỏi ở người bệnh suy thận mạn cể lọc máu chu kỳ tại hai bệnh viện ở thành phố Nam Định năm 2017

  • Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị Lý, Bùi chí Anh Minh, Bùi Thúy Ngọc, Phạm Thị Cúc
Từ khóa: Mệt mỏi, suy thận mạn, lọc máu chu kỳ

Tóm tắt

Mục tiêu: Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến tình trạng mệt mỏi ở người bệnh suy thận mạn có lọc máu chu kỳ tại hai bệnh viện ở thành phố Nam Định. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, được tiến hành trên 138 người bệnh suy thận mạn có lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Nam Định và Bệnh viện Công an tỉnh Nam Định.Sử dụng bộ câu hỏi đánh giá mệt mỏi, trầm cảm và hỗ trợ xã hội. Kết quả : Điểm trung bình về mệt mỏi của đối tượng nghiên cứu là 5,97±0,97 (tính theo thang điểm 7). Có 5 yếu tố có mối liên quan nhiều hơn là: Tuổi, giới, nghề nghiệp, trầm cảm và hỗ trợ xã hội. Cụ thể đối tượng nghiên cứu là nam, nhóm tuổi từ 40-60, thất nghiệp, trầm cảm nặng và nhận sự hỗ trợ xã hội thấp có điểm trung bình mệt mỏi cao hơn so với các đối tượng khác với p<0,05. Kết luận: Trong quá trình chăm sóc người bệnh suy thận mạn có lọc máu chu kỳ người điều dưỡng cần nhận biết các yếu tố ảnh hưởng đến mệt như: Trầm cảm, hỗ trợ xã hội .Từ đó có thể đánh giá, lập kế hoạch, điều chỉnh phương pháp chăm sóc người bệnh phù hợp cho người bệnh. Trong đó cần đặc biệt tập chung vào nhóm đối tượng là nam, nhóm tuổi 40-60 và thất nghiệp.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-03-14