Thực trạng nhận thức của bà mẹ về chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi bị viêm phổi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2017

  • Trần Thị Ly, Nguyễn Thị Lan, Đinh Thị Thu, Bùi Văn Cường, Nguyễn Thị Thơm
Từ khóa: nhận thức, viêm phổi ở trẻ em

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng nhận thức của bà mẹ về chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi bị viêm phổi tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2017. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện từ tháng 10/2016 - 9/2017 trên tất cả các bà mẹ (62 bà mẹ) trực tiếp chăm sóc con dưới 5 tuổi được chẩn đoán là viêm phổi tại khoa Nhi Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Ninh. Các đối tượng được phỏng vấn trực tiếp bằng bảng hỏi thiết kế sẵn gồm 7 câu, mỗi câu có 06 lựa chọn, tối đa có 25 ý đúng. Kết quả: Tỷ lệ bà mẹ có nhận thức đúng về các nội dung kiến thức bệnh viêm phổi: nhận thức đúng về định nghĩa 54,8%, nhận thức đúng về nguyên nhân là 53,2%; nhận thức đúng về triệu chứng là 90,3%; nhận thức đúng về các yếu tố nguy cơ là 75,8%; nhận thức đúng về tác hại là 51,6%; nhận thức đúng về biện pháp chăm sóc con khi bị viêm phổi là 100%; nhận thức đúng về biện pháp phòng bệnh là 67,7%. Kết luận: Các bà mẹ ở nhóm tuổi trên 30 tuổi có nhận thức đúng về bệnh cao hơn các bà mẹ 30 tuổi trở xuống. Các bà mẹ có trình độ học vấn đại học/sau đại học có nhận thức đúng cao hơn các bà mẹ có trình độ cao đẳng, trung học phổ thông, trung học cơ sở. Các bà mẹ công nhân viên chức có nhận thức tốt hơn các bà mẹ nội trợ.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-03-14