Thay đổi kiến thức tự chăm sóc của người bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại khoa nội hô hấp bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2017

  • Bùi Văn Cường, Nguyễn Thị Thơm, Trần Thị Ly, Nguyễn Thị Lan, Đinh Thị Thu
Từ khóa: Tự chăm sóc, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự thay đổi kiến thức tự chăm sóc của người bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại khoa nội hô hấp bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2017. Phương pháp: nghiên cứu can thiệp có so sánh trước sau được thực hiện từ 3/2016 - 7/2017 trên 60 người bệnh được lựa chọn ngẫu nhiên từ toàn bộ người bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đang được quản lý điều trị tại khoa Nội hô hấp, bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Các đối tượng được phỏng vấn trực tiếp bằng bảng hỏi thiết kế sẵn gồm 18 câu, mỗi câu có thể có nhiều lựa chọn. Đối tượng có tổng điểm trả lời ≥ 36 điểm thì được coi là đạt kiến thức. Kết quả: có 35% ĐTNC biết được nguyên nhân chính gây ra BPTNMT là hút thuốc lá sau can thiệp đạt 100%, có 63,3% ĐTNC có tái khám thường xuyên sau can thiệp tỷ lệ này tăng lên 93,8%, có 21,7% ĐTNC đưa ra quyết định là phải đi khám lại để bác sỹ quyết định khi thấy tình trạng bệnh nặng lên sau can thiệp tỷ lệ này tăng là 100%. Trước can thiệp 33,3% ĐTNC thường xuyên lắc ống thuốc trước khi sử dụng sau can thiệp 100%. Kết luận: Tỷ lệ kiến thức tự chăm sóc của người bệnh trước can thiệp là 26,7% , tỷ lệ kiến thức tự chăm sóc của người bệnh sau can thiệp là 100%.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-03-14