Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan tới suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ dưới 2 tuổi tại Lập Thạch – Vĩnh Phúc năm 2018

  • Phạm Thị Sáng, Phạm Thị Thúy Hòa, Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Lân
Từ khóa: Trẻ dưới 2 tuổi, tình trạng dinh dưỡng, nuôi dưỡng trẻ nhỏ, Vĩnh phúc

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 2 tuổi, tìm hiểu một số yếu tố liên quan tới suy dinh dưỡng (SDD) thấp còi của trẻ em dưới 2 tuổi tại Lập Thạch – Vĩnh Phúc. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến hành trên 403 cặp mẹ con. Kết quả: Tỉ lệ SDD thể nhẹ cân là 12.7%; thể thấp còi là 23.8%, thể gầy còm là 6.0%. Tháng tuổi càng cao tỷ lệ suy dinh dưỡng càng tăng. Cao nhất ở lớp tuổi 18-23. Về thực hành nuôi trẻ của bà mẹ: 38% trẻ bú mẹ hoàn toàn đến 6 tháng, 58,2% trẻ bú mẹ trong 1 giờ đầu sau sinh, 42,7% trẻ ăn bổ sung đúng thời điểm và chế độ ăn chấp nhận tối thiểu đạt 62,8%. Các yếu tố liên quan đến tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi là: bà mẹ uống sắt hàng ngày trong thời kỳ mang thai và cho con bú; số con dưới 5 tuổi của bà mẹ; mức tăng cân của bà mẹ khi mang thai, bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, thời điểm bắt đầu cho trẻ ăn bổ sung, sự đa dạng các loại thực phẩm trong một bữa ăn của trẻ, số lượng bữa ăn trong ngày của trẻ, tình trạng bà mẹ cho trẻ ăn cháo mua tại các quán “cháo dinh dưỡng”, tình trạng mắc bệnh trong 6 tháng đầu. Kết luận: SDD thấp còi vẫn chiếm tỷ lệ cao; Các yếu tố liên quan đến tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi là: chăm sóc sức khỏe bà mẹ khi mang thai và cho con bú; nuôi con bằng sữa mẹ, ăn bổ sung.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-01-15