Một số yếu tố liên quan nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ người bệnh sau phẫu thuật ung thư đại trực tràng tại bệnh viện K năm 2018

  • Đỗ Thị Thắm, Nguyễn Minh An, Nguyễn Đăng Trường
Từ khóa: nhu cầu, ung thư đại trực tràng, chăm sóc giảm nhẹ, yếu tố liên quan

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định một số yếu tố liên quan đến nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ của người bệnh sau phẫu thuật ung thư đại trực tràng tại Bệnh viện K trung ương năm 2018. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp mô tả cắt ngang sử dụng bộ câu hỏi tự điền SCNS – SF 34 với 215 người bệnh sau phẫu thuật điều trị ung thư đại trực tràng tại Bệnh viện K trung ương. Kết quả: Kết quả phỏng vấn 215 người bệnh sau phẫu thuật ung thư đại trực tràng cho thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa các yếu tố nhu cầu với một số đặc trưng người bệnh. Tỷ lệ người bệnh có nhu cầu chăm sóc tâm lý ở nhóm từ 60 tuổi trở lên thấp hơn nhóm dưới 60 tuổi, nữ giới cao hơn nam giới, nhóm giai đoạn I,II thấp hơn nhóm giai đoạn III,IV. Tỷ lệ người bệnh có nhu cầu thông tin y tế nhóm từ 60 tuổi trở lên cao hơn nhóm dưới 60 tuổi, nhóm có trình độ trên cấp 3 thấp hơn nhóm từ cấp 3 trở xuống. Tỷ lệ người bệnh có nhu cầu thể chất sinh hoạt, hàng ngày nữ cao hơn nam, nhóm đang có vợ chồng thấp hơn nhóm độc thân/chưa lập gia đình, nhóm tự đi lại được thấp hơn nhóm không tự đi lại được. Tỷ lệ người bệnh có nhu cầu tình dục nữ thấp hơn so với nam giới, nhóm độc thân/chưa lập gia đình thấp hơn nhóm đang có vợ/chồng (p <0,05). Kết luận: Yếu tố tuổi, giới tính, giai đoạn bệnh có liên quan nhu cầu tâm lý; yếu tố tuổi, trình độ học vấn có liên quan nhu cầu thông tin y tế; yếu tố tuổi có liên quan nhu cầu dịch vụ chăm sóc; các yếu tố giới tính, tình trạng hôn nhân, sự di chuyển hiện tại có liên quan đến nhu cầu thể chất sinh hoạt hàng ngày; yếu tố giới tính và tình trạng hôn nhân có liên quan nhu cầu tình dục (p <0,05).

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-01-15