Thực trạng chăm sóc hô hấp cho người bệnh thông khí nhân tạo xâm nhập tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2018

  • Vũ Thị Én, Lê Thanh Tùng, Vũ Đức Định, Phạm Thị Hằng, Phạm Thị Bích Ngọc
Từ khóa: Thông khí nhân tạo xâm nhập, chăm sóc hô hấp, điều dưỡng viên

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng chăm sóc hô hấp cho người bệnh có thông khí nhân tạo xâm nhập tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang quan sát mở hoạt động thực hiện 5 quy trình: hút đờm, vỗ rung, vệ sinh răng miệng, thay băng canuyl mở khí quản, chăm sóc ống nội khí quản trên 16 điều dưỡng viên khoa Hồi sức tích cực & Chống độc cho người bệnh thông khí nhân tạo xâm nhập từ tháng 01/2018 đến 04/2018. Kết quả: Có 72% số lần thực hiện là điều dưỡng nữ, điều dưỡng có trình độ trung cấp chiếm 43,7%; 37% thâm niên công tác > 10 năm, số lần thực hiện trong ca trực là 34,8%. Trong nhóm người bệnh được quan sát có 73,8% là nam, 20,4% nằm phòng tự nguyện. Thời gian thở máy ≥ 5 ngày là 16,1%. Tỷ lệ thực hành hút đờm đạt yêu cầu là 76,6%, vỗ rung 30,9%, vệ sinh răng miệng 68,2%, chăm sóc canuyl mở khí quản 51,4%, chăm sóc ống nội khí quản đạt 72,9%. Kết luận: Tỷ lệ thực hành chăm sóc hô hấp hầu hết đều đạt trên 50%. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-01-15