Kiến thức và thực hành về phòng biến chứng tăng huyết áp của người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2018

  • Đinh Thị Thu, Nguyễn Hồng Hạnh, Trần Thị Ly, Đỗ Văn Doanh, Bùi Văn Cường
Từ khóa: Kiến thức, Thực hành, Biến chứng tăng huyết áp

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kiến thức và thực hành phòng biến chứng do tăng huyết áp của người bệnh tại Khoa khám bệnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2018. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp mô tả cắt ngang sử dụng bộ câu hỏi tự điền với 322 người bệnh tăng huyết áp (THA) đang điều trị ngoại trú tại Khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Kết quả nghiên cứu: tỷ lệ người bị tăng huyết áp tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh có kiến thức đạt về phòng biến chứng của tăng huyết áp là 61,2%. Tỷ lệ người bị tăng huyết áp tại bệnh bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh có thực hành đạt về phòng biến chứng của tăng huyết áp là 55,3%. Trong đó, kiến thức về tuân thủ điều trị là khá tốt, tuy nhiên kiến thức về các dấu hiệu nhận biết sớm các biến chứng còn rất thấp: Biến chứng tại não (22%), tim (36,6%), thận (7,7%), mắt (4,1%), chỉ có 5,6% người bệnh kiểm soát được chỉ số huyết áp mục tiêu. Kết luận: Tỷ lệ người bệnh có kiến thức, thực hành đạt về phòng biến chứng của THA ở mức trung bình. Đa số người bệnh có kiến thức và thực hành tuân thủ dùng thuốc khá tốt, tuy nhiên kiến thức về các biến chứng và thực hành thay đổi lối sống còn chưa được cao.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-01-15