Cải thiện khả năng nhận thức của người chăm sóc chính về phục hồi vận đông cho người bệnh đột quỵ

  • Nguyễn Thị Lan, Ngô Huy Hoàng, Trần Thị Ly
Từ khóa: Đột quỵ, kiến thức, phục hồi chức năng vận động, người chăm sóc chính

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả thay đổi khả năng nhận thức của người chăm sóc chính về phục hồi chức năng vận động cho người bệnh đột quỵ sau can thiệp giáo dục. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu can thiệp giáo dục một nhóm có đánh giá trước sau được tiến hành trên 54 người chăm sóc chính của người bệnh đột quỵ điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh từ 01/2017 - 04/2017. Tài liệu can thiệp được xây dựng dựa trên Hướng dẫn của Bộ Y tếvề Phục hồi chức năng sau tai biến mạch não năm 2008. Kết quả: Sau can thiệp, khả năng nhận thức của người chăm sóc chính về phục hồi chức năng vận động cho người bệnh đột quỵ được cải thiện đáng kể. Cụ thể, điểm trung bình kiến thức tăng đến 12,94 ± 1,23 điểm sau can thiệp so với 5,41 ± 2,07 điểm ở trước can thiệp (p < 0,001). Trước can thiệp, tỷ lệ NCSC có kiến thức đạt là 3,7%, không đạt là 96,3%. Sau can thiệp tỷ lệ này tăng lên đáng kể. Số người chăm sóc chính có kiến thức đạt chiếm 98,1%, không đạt là 1,9%. Kết luận: Người chăm sóc chính người bệnh đột quỵ còn nhận thức hạn chế về phục hồi chức năng vận động cho người bệnh ở trước can thiệp nhưng đã được cải thiện đáng kể sau can thiệp. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2018-09-14