Khảo sát nhu cầu làm việc ở nước ngoài của sinh viên Đại học Điều dưỡng Nam Định

  • Trần Thị Như Trang, Mai Thị Thanh Thu
Từ khóa: Xuất khẩu lao động, thị trường lao động, lao động

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát nhu cầu làm việc ở nước ngoài của sinh viên trường Đại học Điều dưỡng Nam Định và tìm hiểu một số rào cản đối với sinh viên trong việc đi xuất khẩu lao động. Phương pháp: Bộ câu hỏi được xây dựng để tìm hiểu nhu cầu được làm việc ở nước ngoài của sinh viên các năm 1,2,3 và những khó khăn, thách thức khi đi xuất khẩu lao động. Cách chọn mẫu ngẫu nhiên nhiều giai đoạn bằng cách phân tầng, tính cỡ mẫu, sau đó chọn mẫu cho mỗi tầng bằng phương pháp chọn mẫu chùm đảm bảo độ khách quan cho nghiên cứu. Kết quả: 42,4% số sinh viên có nhu cầu làm việc ở nước ngoài. Đức và Nhật là hai quốc gia mà họ muốn làm việc nhất với tỷ lệ 52,88% và 32,46% với tư cách là một điều dưỡng viên trong bệnh viện và mục đích là kiếm tiền cho bản thân (64,4%), gia đình (58,6%) và phát triển trình độ chuyên môn, ngoại ngữ (50%). Có tới 81,7 % sinh viên cho rằng rào cản lớn nhất đối với sinh viên khi đi xuất khẩu lao động đó chính là ngoại ngữ, không có tiền để đặt cọc, đảm bảo khi đi làm việc ở nước ngoài chiếm 41,4% và tự ti với trình độ chuyên môn chưa cao chiếm 39,8%. Kết luận: Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về các chương trình đi làm việc tại nước ngoài và tư vấn cho sinh viên, đưa chương trình dạy tiếng Đức, tiếng Nhật thành môn học chính thức, khuyến cáo sinh viên tăng cường tìm hiểu thông tin về các chương trình làm việc ở nước ngoài.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2018-06-18