Thực trạng rối loạn giấc ngủ của bệnh nhân ung thư điều trị nội trú tại Hải Dương năm 2018

  • Nguyễn Thị Múi, Trần Văn Lưu, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Bá Tâm
Từ khóa: ung thư, rối loạn giấc ngủ

Tóm tắt

Rối loạn giấc ngủ là tình trạng phổ biến ở người bệnh ung thư. Tuy nhiên,biểu hiện cụ thể, mức độ và đáp ứng của người bệnh ung thư đối với rối loạn giấc ngủ chưa đượcđề cập nhiều trong các nghiên cứu. Rối loạn giấc ngủ làm giảm hiệu quả chăm sóc cũng như kết quả điều trị đối với người bệnh ung thư. Mục tiêu: Mô tả thực trạng rối loạn giấc ngủ trên người bệnh ung thư. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Lấy mẫu thuận tiện được sử dụng để lấy 320 người bệnh được chẩn đoán là ung thư đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương và Bệnh viện phổi Hải Dương từ tháng 01 đến tháng 4 năm 2018. Sử dụng bộ câu hỏi có cấu trúc để thu thập: thông tin cá nhân, rối loạn giấc ngủ (ISI). Phân tích thống kê mô tả đã được sử dụng để phân tích số liệu. Kết quả: Tổng số 320 người bệnh tham gia nghiên cứu có 174 người bệnh nam và 146 người bệnh nữ. Độ tuổi dao động từ 31-89 tuổi (trung bình là 62,78 ± 10,17 tuổi). Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 89,3% người bệnh ung thư có rối loạn giấc ngủ dựa trên thang đo ISI và 96,3% người bệnh một trong các biểu hiện của rối loạn giấc ngủ như khó đi vào giấc ngủ; khó duy trì giấc ngủ; tỉnh dậy quá sớm ở các mức độ khác nhau. Kết luận: Rối loạn giấc ngủ trên người bệnh ung thư chiếm tỷ lệ cao nên cần có những can thiệp phù hợp.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2018-06-18