Cải thiện khả năng thực hành của người chăm sóc chính về phục hổi vận động cho người bệnh đột quỵ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

  • Nguyễn Thị Lan, Phạm Quang Hoà
Từ khóa: Đột quỵ, thực hành, phục hồi chức năng vận động, người chăm sóc chính

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả thay đổi khả năng thực hành của người chăm sóc chính về phục hồi chức năng vận động cho người bệnh đột quỵ sau can thiệp giáo dục tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2017. Phương pháp: Nghiên cứu can thiệp giáo dục một nhóm có đánh giá trước sau được tiến hành trên 54 người chăm sóc chính của người bệnh đột quỵ. Việc huấn luyện các bài tập phục hồi vận động cho người chăm sóc chính dựa trên Hướng dẫn của Bộ Y tế về Phục hồi chức năng sau tai biến mạch nãonăm 2008. Đánh giá kết quả bằng quan sát có sử dụng bảng kiểm giống nhau cho trước và sau can thiệp. Kết quả: Sau can thiệp, khả năng thực hành của người chăm sóc chính về phục hồi chức năng vận động cho người bệnh đột quỵ được cải thiện đáng kể. Cụ thể,điểm trung bình kỹ năng thực hành tăngđến 31,56 ± 2,38 điểm sau can thiệp so với 17,37 ± 4,01 điểm ở trước can thiệp (p < 0,001). Trong đó, điểm trung bình kỹ năng thực hành tư thế đúng cho người bệnh trước can thiệp là 10,56 ± 2,82, sau can thiệp đạt tới 18,30 ±1,96. Trước can thiệp chỉ có 5,6% đối tượng tham gia nghiên cứu có kỹ năng thực hành đạt, sau can thiệp tăng tỷ lệ này tăng đến 98,1%. Kết luận: Những hạn chế của người chăm sóc chính về thực hiện các bài tập phục hồi chức năng vận động chongười bệnh đột quỵ trước can thiệp đã được cải thiện đáng kể sau can thiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy tầm quan trọng của việc hướng dẫn trực tiếp từ ngườiđiều dưỡng cho người chăm sóc chính người bệnh đột quỵ, để họ tiếp tục thực hiện phục hồi vận động cho người bệnh khi ra viện và gói can thiệp nên được thực hiện thường quy.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2018-06-18